Marta Vacho

Sprievodkyňa žien životnými zmenami a vášnivá propagátorka zdravého životného štýlu

MOTTO: Na veku ženy nezáleží